SSP-samarbejdet spiller en central rolle i arbejdet med at begrænse kriminalitet, vold, hærværk og misbrug blandt børn og unge.

Formålet er gennem samarbejdet at have mulighed for at gribe ind og give en hjælpende hånd, inden situationen udvikler sig til misbrug og/eller kriminalitet.

Hvad kan I som forældre bruge SSP til?

I kan kontakte os, hvis I er bekymrede for jeres egne eller andres børn og unge. En bekymring kan f.eks. være:

  • Mistanke om begyndende overforbrug eller misbrug
  • Ukontrollerede festmiljøer og samlingssteder
  • Mistanke om kriminalitet