SSP-forebyggelsesmødet i Middelfart Kommune

Formål med forebyggelsesmøderne

  • Underbygge, støtte, handle og tage ansvar for arbejdet i SSP samt for retningslinjerne fra lokalrådet og SSP-udvalget.
  • Sikre et tæt samarbejde og kendskab til hinanden blandt aktørerne.
  • Have et netværk, som dækker hele kommunen.
  • Opnå viden og opdateres på temaer og problemstillinger.

 

Målgruppe

Børn og unge i alderen 6-18 år i hele kommunen.

 

Mødedeltagere

Repræsentanter fra:

Alle folkeskoler med overbygning, privatskoler, FGU, Skrillingeskolen og Ungdomsskolen,Rusmiddelcenteret, ungekonsulenterne, familieafdelingen, Uddannelses-vejledningen, sundhedsplejen, Ungdomsklubberne, SSP-opsøgende, SSP-konsulenter og leder af SSP.

 

Organisering

Mødefrekvens seks gange i året.

SSP-konsulenten udarbejder referater, dagsorden og indkalder.

Forebyggelsesmødet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

 

Indhold på møderne

Info, opfølgning og handling på udmeldte indsatsområder.

Info fra SSP arbejdet dvs. indsatser på problemstillinger og forebyggelsestiltag.

Sparring og aftale handling på problemstillinger.

Aktuelle temaer; få viden, videndeling, sparring.