Hensigten er, at uhensigtsmæssig adfærd og problemstillinger hurtigt skal synliggøres, så det er muligt at yde en tidlig, hurtig og koordineret indsats i det kriminalpræventive arbejde.

Helt overordnet skal en bekymring kunne adresseres til de rette aktører – til handling.

SSP-Koordination mødes ugentligt og består i sin grundstruktur af sagsbehandler fra Børn og Familier, leder af ungehuset, leder af Uddannelses vejledningen, skolerne, Politiet, formand for SSP-Gruppen samt SSP-konsulenterne og den opsøgende.