Her er et eksempel på spørgsmål stillet fra en efterskole til et avisprojekt:

Hej Bo. Jeg er en af medlemmerne i Sofies gruppe, omkring den avisartikel til klassens avis vi skal skrive, og det bliver så derfor mig, som skal stille dig nogle spørgsmål.

Luk alle
Åben alle

Svar: Jeg tror, at den mest forekommende kriminalitet bl.a. Middelfarts unge er sådan noget som butikstyveri og måske cykel/scootertyveri.

Svar: SSP arbejder jo på 3 forskellige plan: det primære brede plan, hvor jeg f.eks. er ude på skoler og snakke om kriminalitet, misbrug, Facebook, Trivsel, sprog osv – altså egentlig forebyggelse rettet mod ”hele” ungdommen. Det sekundære, hvor vi (min opsøgende kollega Carsten og jeg) har med grupperinger at gøre. Det kunne f.eks. være den såkaldte ”banegårdsgruppe”, men det kunne også være en klasse med trivselsproblemer. Her har vi altså fat i nogen, der allerede har problemer. Sidst har vi det tertiære, hvor vi arbejder med den enkelte unge. Her kan vi være på besøg i hjemmet eller vi kan mødes med den unge alene.

Den pædagogiske metode der primært ligger til grund for vores arbejde, er det man kalder A.I (Appriciative Inquery) også kendt som anerkendende pædagogik, hvor vi prøver at møde den unge uden fordomme og uden at være fordømmende. Vi prøver at lytte og rumme den unge og dennes problemer - et andet ord for dette kunne også være inklusion- det at være inkluderende, som modsætning til at være ekskluderende.

Svar: Nej, Middelfart ligger så vidt jeg ved i den ”bedste halvdel”. Middelfart er en kommune, der er forholdsvis velstillet økonomisk. Det betyder bl.a., at der måske ikke er så mange socialt belastede familier, idet vi ikke har de helt store sociale boligbyggerier – vi har heller ikke nogen ghetto. God økonomi betyder bl.a. også, at kommunen kan forebygge og handle mere end en ”fattig” kommune.

Svar: Det er et spørgsmål, som kan være svært at svare på. I den ideelle verden kunne jeg godt tænke mig, at der var flere ressourcer til det forebyggende arbejde samt bedre handlemuligheder for f.eks. familieafdelingen, som er dem der primært handler på unges problemer. Men i den rigtige verden er vi midt i en finanskrise og med et politisk krav om reduktion i de offentlige udgifter. Men jeg synes faktisk, at vi har et helt fornuftigt budget og et godt beredskab i Middelfart.

Svar: Vi arbejder med børn og unge op til 18 år. Den nedre grænse er sådan lidt udvisket, men da SSP er et samarbejde mellem SKOLER, Socialvæsnet og Politiet, er det jo primært børn og unge i skolealderen, vi beskæftiger os med. Vi har fravalgt at etablere, det man kalder SSP+, som typisk dækker unge i aldersgruppe 18-25 år. Det har vi gjort for at koncentrere vores ressourcer om det primære arbejde; forebyggelsen.

Svar: Carsten er opsøgende medarbejder med den funktion at være, hvor de unge er. Dvs. på gader, i klubber og lignende. Han har den personlige kontakt og arbejder på at opbygge et tillidsforhold til de unge, så de måske kan bruge ham til at snakke med om det, der er svært

Jeg arbejder mest ude på skolerne med oplæg i klasser, på forældremøder, på lærermøder og så har jeg rigtigt meget tværfagligt samarbejde - dvs. at jeg arbejder sammen med alle der har med børn og unge at gøre i Middelfart. Jeg har også en del af det tertiære – dvs. kontakt til den enkelte unge og dennes familie – mest når der er et konkret problem.

Svar: Heldigvis er unge ikke så slemme, som nogen vil gøre dem til! Kriminaliteten blandt unge er faldet drastisk i de seneste 20 år og der aldrig været så få kriminelle unge i Danmark, som der er nu.

Vi har også problemunge i Middelfart, men heldigvis lander de fleste på fødder igen på et tidspunkt. Der er dog altid en lille gruppe, der vil blive hængende i kriminalitet og misbrug. Man kan desværre ikke ”redde” alle.