1. Kredsrådet Politikreds Fyn Formand: Politidirektøren Medlemmer: Kredsens borgmestre m.fl.
  2. Lokalrådet Formand: Politi på chefniveau Middelfart Kommune v. Familie- og forebyggelseschef samt leder af Ungdomsskolen/SSP Assens Kommune Fåborg-Midtfyn Kommune
  3. SSP-udvalget Formand: formand for skoleudvalget Medlemmer: rep. fra det politiske niveau Politiet Børne- unge direktøren Familie-og forebyggelseschef, Skole- og dagtilbudschef Leder af Ungdomsskolen/SSP og SSP-konsulenten
  4. SSP-koordinationen Formand: SSP-konsulenten Medlemmer: Politiet, SSP-opsøgende, socialrådgiver fra familieafdelingen leder af Ungehuset, U-vejleder, leder af Ungdomsskolen/SSP
  5. Forebyggelsesgruppen Formand: SSP-konsulenten Medlemmer: Repræsentant fra alle folkeskoler, Skrillingeskolen samt privat- og realskoler, Produktionsskolen, Rusmiddelcenteret, Ungekonsulent, socialrådgiver fra familieafdelingen, sundhedslejerske, klub-koordinator, SSP-opsøgende, leder af Ungdomsskolen/SSP.