Corona

Der er næppe ret mange, der ikke er godt og grundigt trætte af Corona-restriktioner.

Det er SSP også- men vi er nødt til at løfte denne opgave i flok, og selvom det ser dystert ud lige nu, så er der dog lys for enden af tunnelen.

Denne situation er meget indgribende i ungdomslivet. Lige når det vigtigste er at være sammen med vennerne, at feste, at finde sin egen identitet i pubertetsforvirringen, så går alting i stå, og det bliver sværere og sværere at være ung.

Mange unge føler, at noget bliver taget fra dem; at de misser deres ungdomsliv.

Som voksne er vi nødt til at anerkende dette, og man er nok også nødt til at engagere sig endnu mere i sit unge menneske og ikke mindst prøve at sætte nogle rammer, så de unge faktisk føler, at de har et liv.

Nærhed og fællesskab er måske et af svarene på det - selvom teenagere ikke signalerer så meget lyst til at være sammen med forældre, så er det alligevel noget at det mest betydningsfulde – selv for teenagere.

SSP vil stadig være opsøgende rundt omkring, hvor vi ved, at børn- og unge samles.

Til gengæld står oplæg på skolerne helt stille nu- både for børn og forældre, og når vi kommer i gang igen, må vi se, hvordan vi bedst får afholdt de aflyste oplæg.

 

Forældrenetværk

SSP har i nogle år haft gode erfaringer og god respons på at samle forældrenetværk.

Det har fungeret på den måde, at vi har prikket nogle forældre på skulderen og inviteret dem til at deltage i møder sammen med andre forældre. Man har ’kvalificeret’ sig ved at have nogle unge, som SSP på en eller anden måde er bekymret for.

Møderne giver et frirum, hvor der kan tales åbent om, hvordan det er at være udfordret som forældre. Der bliver skabt et fællesskab, hvor det er ok at snakke om sine problemer, hvor man finder ud af, at der er andre, der bokser med noget af det samme, der bliver udvekslet erfaringer, og nogle forældre får også større indblik i, hvad der rører sig blandt de unge.

Forældrenetværket er selvfølgelig også sat på Corona-pause.

Men vi barsler lidt med forskellige nye tiltag; f.eks. en forældrecafé, hvor der vil være en fast aften, hvor man kan møde op - uden at være prikket på skulderen. Vi overvejer også et slags mødre-netværk, idet vi oplever, at der er stor forskel i mødre og fædres tilgang og bekymringer.

I hører mere herom, når vi så småt åbner op igen.

 

Knivsagen

Vi kan selvfølgelig ikke kommentere på knivsagen, men vi kan på den anden side heller ikke lade som om, det ikke er sket. Politi og domstole tager sig af sagen, men der er nogle generelle betragtninger, som kan være gode at overveje.

Det er dybt alvorligt og ulykkeligt for de implicerede, men formentligt er rigtig mange andre også blevet rystede over det skete – på en måde er der noget uskyldighed, der er væk.

Middelfart er et trygt sted at være barn, ung og borger- det kan næsten ikke siges højt nok. At vi har haft en så alvorlig og ulykkelig sag, ændrer ikke på det faktum, at Middelfart er et trygt sted. Vi skal passe meget på, at vi ikke gør denne sag til et billede på, hvordan det er i vores by og kommune.

Vi skal også passe rigtigt meget på med at hænge nogen ud på de sociale medier. Det er svært at se, hvad det skulle gavne at hænge de implicerede ud som ’dårlige’ unge og ’uansvarlige’ forældre. Vores Domstole dømmer- det bør ikke være på Facebook, det foregår.

Vi kan ikke ændre på det skete, men vi kan alle sammen være med til, at det ikke sker igen. At gå med kniv er både ulovligt og dumt. Når man ikke går med en kniv - eller andre former for våben- ja, så kommer man heller ikke til at bruge dem, hvis man pludselig havner i en situation, hvor man er presset og kan miste selvkontrollen.

Så det er vigtigt, at vi tager den snak med børn og unge- gerne over middagsbordet, i skoleklassen, i vennegruppen; ”vi går ikke med kniv.”

Hvis man som ung er bekendt med, at en af vennerne går med kniv, har man også et ansvar for at tage snakken med vennen, eller give det videre til forældre eller lærere, hvis det ikke virker.

Vi har en meget skrap knivlov: Det er forbudt at gå med kniv.

 

Butikstyveri

Vi ser desværre en stigning i butikstyverier, og der er flere børn- og unge der er blevet sigtet af Politiet i vores kommune i de seneste måneder.

Der er rigtig god videoovervågning i en del butikker, og det er selvfølgelig medvirkende til, at tyvene i større grad bliver opdaget.

Nogle af butikkerne har den indstilling, at de ikke vil anmelde de unge til Politiet, for man kan få sine jobmuligheder ødelagt, hvis straffeattesten er plettet. Det er en nobel tanke, det gør det bare lidt sværere, at begrænse tyverierne, da vores børn- og unge kan få opfattelsen af, at det er uden konsekvens at stjæle.

Helt konkret har vi lavet et samarbejde mellem Kvickly, Vestre og Østre skole og SSP, hvor Kvickly, SSP og skolen vil tale med primært de ældre klasser.

Det er vigtigt, at vores børn- og unge er klædt godt på hjemmefra, således de er i stand til at træffe de rigtige valg.

Så igen kan middagsbordet bruges til en stille og rolig snak om det gode valg.