Facebook - øretævernes holdeplads

Facebook er genialt til billeder af mad og katte, og ikke mindst til kontakt til gamle klassekammerater.

Desværre er det også blevet kampplads for en del mennesker, hvor selv madbilleder nogle gange får en hård medfart.
Desværre er der ikke så meget kildekritik derude i SoMe-land, og nogle gange kan historier ¬– eller rygter ¬– få deres helt eget udokumenterede liv.
Vi ser ofte, at borgere ¬– nogen gange med rette ¬– lader deres galde flyde ud over unge mennesker på Facebook, som har haft en uhensigtsmæssig adfærd. Problemet med det er, at det kan få sit helt eget liv, hvor andre borgere også ser en mulighed for at lufte deres utilfredshed. Desværre er det med til at stigmatisere ALLE unge, og ikke kun den meget lille gruppe med udfordrende adfærd. Og det er på ingen måde konstruktivt, at man i kor råber op om, hvor forfærdelige vores unge mennesker er.
De pågældende unge læser næppe Facebook-opslag, og det giver derfor ikke så meget mening at lufte sin retfærdige harme.
I SSP tror vi klippefast på, at dialog løser problemer. Dialog med de unge ¬– som ikke er farlige ¬– og hvis man henvender sig ordentligt og respektfuldt til de unge, så er det også, for det meste, det man får tilbage. Og her tænker vi ikke at henvende sig på Facebook, men at man simpelthen tager en snak med de unge, når man ser dem.
I Middelfart Kommune bruger vi ikke, at man ytrer sig på Facebook som ansat. Da der er ytringsfrihed, kan man selvfølgelig ytre sig som privatperson. Men netop for ikke at havne i en eller anden krig på nettet, afholder vi os fra at deltage i løjerne… Også selvom det kribler i fingrene ind i mellem.
Vi har nogle fantastiske unge i Middelfart, og rigtigt mange af dem endda. Vi har også nogle unge, som måske ikke helt har fundet deres vej endnu.

I SSP opfatter vi ikke unge som et problem, men som en kæmpe ressource. Når det er sagt, så er der nogle unge, hvis adfærd er et problem. Vi mener, at man er nødt til at adskille ungdom og adfærd.
Der bliver arbejdet intenst med de problematikker der kan være med enkelte unge.
Politi, SSP, Familieafdelingen, de enkelte skoler, institutionerne ¬– såsom f.eks. KulturØen ¬– arbejder rigtigt meget med de pågældende unge (og deres forældre), men størstedelen af vores arbejde foregår i sagens natur i det skjulte.

Unge der prøver grænser af, er ikke et nyt fænomen. Læs denne notits fra 1945.

Middelfart Venstreblad den 27. marts 1945

Urostifterne i Vejlby Sogn skal klapses af.
En grov Terror er bremset i Vejlby, og nu kommer Turen til Strib.
Igennem nogen Tid har Flokke af yngre Mennesker drevet en ganske utaalelig Terror i Vejlby, hvor de om Aftenen med Skrig og Skraal og anden Uro er til stor Gene for Beboerne, og der har været Eksempler paa, at sagesløse Personer er blevet forulempet ligesom de bølleagtige unge Fyre i mange Tilfælde har begaaet ondartet Hærværk ved at oversmøre Huse og Stakitrækker med Tjære. Ja, de er endog ikke gaaet af Vejen for at slaa Ruder ud hos gamle Mennesker, og da Uvæsenet efterhaanden udartede sig helt vildt, rejste det en voldsom Harme blandt alle Egnens fredelige Beboere, saa de anmodede Sognevagten om at tage Affære.
I Gaar tog Vagtlederen, Malermester Erh. Thomson, Strib ud til en Række af de Lømler, der har deltaget i de gale Streger og er blevet genkendt. Der blev foretaget Afhøring af 10-12 Stykker i Vejlby og Omegn, hvorved de begaaede Lømmelstreger blev konstateret og vedgaaet. Egentlig havde Deltagerne fortjent en ordentlig Afstraffelse, men man nøjedes i første Omgang med at give dem en Advarsel og lade dem slippe hermed paa Betingelse af, at de udreder Erstatning for enhver Form for Skade, de har forvoldt, saa alle grimme Spor af deres Overtjæringer og Rudeknuserier med mere udslettes, og saa er de blevet gjort bekendt med, at der vil blive slaaet til med ganske særlig Haardhed, dersom der bliver mindste Tilløb til en Gentagelse.
Visse urolige Elementer i Strib har ogsaa paadraget sig en Mængde Beboeres Vrede i den sidste Tid, og man har af Erfaring ikke nogen Tro til, at det er isolerede Tilfælde. Gang paa Gang har Strib gennem Aarene været plaget af Lømmelstreger, og nu vil Sognevagten forsøge at statuere Eksempler ogsaa i Strib, saaledes at man en Gang for alle kan ramme de uopdragne Knægte som ikke kan lade andre Folk og deres Ejendele i Fred.

KulturØen

Det er en kold tid som vi lever i – og derfor er det også naturligt, at vi søger ind i varmen. Også de unge søger inden døre, og det gør de bl.a. på KulturØen, særligt på biblioteket.
Det er ikke altid passende adfærd vi ser, og indimellem skaber det utryghed for andre. Derfor vil vi gerne opfordre til at man tager en snak med sit unge menneske om, hvad spillereglerne på et bibliotek er. Fx at man holder et rimeligt lydniveau, at man passer på bøgerne og møblerne, smider sit skrald i skraldespanden og respekterer personalets anvisninger.
I de tilfælde hvor adfærden er ulovlig samarbejder SSP og politiet med biblioteket for at håndtere det.
Man er velkommen på biblioteket – også som ung – og for at alle kan være der, må alle vise hensyn.

Middelfart Station

På stationen gælder det, at man ikke må tage ophold, med mindre man har en gyldig billet. Kan man ikke fremvise dét, kan man blive bortvist og/eller få en kontrolafgift. Man skal dertil kunne identificere sig, og DSB’s personale kan kontrollere oplysningerne på stedet. Træffer politiet en ung under 18 år med uvedkommende ophold på stationen, registreres den unge som ’antruffen’, og deres forældre vil modtage et bekymringsbrev fra SSP.
Så lad os bruge stationen til dét, den skal bruges til – nemlig at rejse til og fra.

Puff bars, ELF-bars, vape bars etc.

Der findes mange forskellige slags, men konceptet er det samme: engangs-e-cigaretter med smag og duft. De ser ud som USB-stik, læbepomader eller sprittuscher, og har smag af frugt eller slik.
Disse ’bars’ indeholder store mængder nikotin og sælges bl.a. via sociale medier. Selve produktet er ulovligt, ligesom det er ulovligt at sælge nikotinprodukter til unge under 18 år.
Brugen af disse e-cigaretter er, sammen med snus/nikotinposer, steget over de seneste år. Udover afhængighed, øger man ved brug også risikoen for hjertekarsygdomme, sygdomme i munden/tænderne og psykiske sygdomme.
Derfor opfordrer vi til, at man klæder sine børn godt på til at træffe de rigtige valg – også når det kommer til nikotinbrug.
Læs mere på https://www.sst.dk/da/Nikotin